Klacht melden

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan horen wij dit graag. U kunt een klacht indienen. Wij nemen een klacht zeer serieus en reageren binnen twee werkdagen.

Klachtencommissie

Bent u ontevreden over de manier waarop wij uw klacht afhandelden? Leg dan uw klacht voor aan de onafhankelijke regionale klachtencommissie Zuid West. U dient een klacht in via het klachten-formulier en stuurt dit ingevuld op. De klachtencommissie beperkt zich uitsluitend tot klachten van huurders van Zeeuwland.

Regionale Klachtencommissie Zuid West
Hermesweg 13
4382 ND Vlissingen
e-mail: GWW@zeelandnet.nl

Klachtenprocedure

Klachtenformulier

Reglement klachtencommissie

Rooster van aftreden klachtencommissie